Bilder fra tidligere oppsetninger

Alle foto:  John Andresen 2016

Bilder fra tidligere oppsetninger på Oslo Nye Teater