Bilder fra tidligere oppsetning - Jul i Blåfjell

Bilder fra tidligere oppsetning

Alle foto: Foto: John Andresen 2016